Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit

Waarom een vertrouwenspersoon?

 Iedere organisatie heeft een eigen cultuur en omgangsvormen, maar in geen enkele organisatie mogen ongewenste omgangsvormen worden geaccepteerd. Met ongewenste omgangsvormen wordt bedoeld agressie tegen medewerkers, (seksuele) intimidatie, pesten (mobbing) en discriminatie. Als dit soort omgangsvormen niet worden aangepakt, komen verhoudingen op de werkvloer onder druk te staan en kunnen medewerkers niet meer optimaal functioneren en presteren. Verder betaalt de organisatie een hoge prijs door tijdverlies van de leiding, ziekteverzuim, personeelsverloop en aantasting van het imago.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Door de hoge kosten zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven, is in de Arbowet opgenomen dat werkgevers psychosociale arbeidsbelasting zo veel mogelijk dienen te voorkomen. De ongewenste omgangsvormen vallen onder PSA, maar ook een ongezond hoge werkbelasting.

Werkgevers dienen er een klachtenprocedure voor te hebben, zodat medewerkers intern hun klacht kunnen deponeren en een klachtenprocedure kunnen starten. In de klachtenprocedure wordt de plek van de vertrouwenspersoon vermeld.

Plek binnen de organisatie

 Organisaties boven de vijftig werknemers zijn verplicht een onafhankelijke vertrouwenspersoon te benoemen. Bij hem/haar kunnen medewerkers, leerlingen, studenten en klanten op een veilig manier hun klacht over ongewenste omgangsvormen melden en bespreken. De gesprekken gaan meestal over ongewenste omgangsvormen, maar kunnen ook over persoonlijke problemen gaan. Samen met de vertrouwenspersoon wordt dan onderzocht of een klacht ontvankelijk is en welke wegen de klager zou kunnen volgen.

 De drie hoofdtaken:

-          een klager opvangen en begeleiden;

-          ongewenste omgangsvormen signaleren en gevraagd en ongevraagd leidinggevenden adviseren;

-          medewerkers en leidinggevenden voorlichten en informeren.

 

De vertrouwenspersoon ondersteunt de klager bij de behandeling van zijn/haar klacht door een onafhankelijk en vertrouwelijk aanspreekpunt te zijn voor de eerste opvang en samen de mogelijke oplossingen te onderzoeken.

De vertrouwenspersoon rapporteert regelmatig aan de hoogste leidinggevende zonder de identiteit van de klager te vermelden. Daarnaast adviseert hij/zij gevraagd of ongevraagd het leidinggevende kader over te nemen maatregelen.

Voor meer informatie bel Arjan van Weert (0528-234528).